rsz 1lehvastoisompi

Tarjoan käytännönläheisiä koulutuksia:

  

Tarina eläväksi

- toiminnallisia harjoituksia ryhmälle

- luetun käsitteleminen monikanavaisesti ja innostavasti

 

 Tunteet tutuiksi

- toiminnallisia harjoituksia tunnetaitojen ohjaamiseen

- miten ohjata tunnetaitoja lukemisen äärellä

 

 Ryhmäksi!

- toiminnallisia harjoituksia ryhmälle

- hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen

- yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ryhmässä

 

 Opin lukemaan

- toiminnallisia harjoituksia tavu- ja sanatasolle

- tehokkaita harjoituksia lukusujuvuuden kehittämiseen

 

Hanna Kervinen p. 044 3531764

hannasaileena(at)gmail.com